Christiania Handelsstands Forenings Orkester

Orkester. Oslo, Norge

Christiania Handelsstands Forenings Orkester er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883 . Se s. 3
«Før udstillingens åbning var der stor sexa. Først spiste vi da ‹jeg› husker {ikke hvad det}og gik så var altsammen og så var samledes allesammen ved punschebordet. Der holdtes en række taler hvoraf en af Thaulow for de unge, Thaulow sagde der fandtes store talenter iblandt dem. Udover {A}aftenen blev stemningen mere og mere varm. G. A. Dahl, Wang og Løc{ … }hen gjorde sine præstationer og handels- standens musikkorps musicerte. Slut- telig sa{t}mmledes man {til}i en tæt klynge i restaurationen; en hel del var da gået og vi som var igjen ind- røgede og halvfulde. Det meste jeg husk hus husker derifra er i et en impressionistisk uklarhed. Omfavnelser, skåltaler, dusdrikken med a og b med student Olsen og candi{t}dat Persen, disput altsammen i en deilig mørje. Slu Til- sidst husker at jeg Irgens Hansen, Diriks, Gunnar Heiberg, Løchen og et par til sad et igjen ved et bord som var slig»