Bestumkilens Kuloplag A/S

Firma. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra Bestumkilens Kuloplag A/S til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1355.   Brev. Datert 23.12.1938 . «Til utligning av nota av 31/10.d.a. mottok vi igaar gjennem Christiania Bank og Kreditkasse kr. 101,00 i check.» 
Munchmuseet, MM K 5662.   Brev. Datert 30.11.1933 .  
Munchmuseet, MM K 5663.   Brev. Datert 20.03.19[??] .  

Bestumkilens Kuloplag A/S er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM T 240.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 6r
«Bestumkilen Kul – Kr 133,80»