Christiania Politikammer, Vækerø politi

Offentlig etat. Oslo, Norge

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 396.    Brev. Ikke datert. «Jeg skal herved meddele Politiet, at Sekretær Gunneruds meget ofte anmeldte hund atter slippes lös. – Jeg har mödt den gjentagne gange, likesom den truende har löpet mot mig utenfor Gunreruds gjær- de. – Herr kaptein Finne kan ogsaa bevidne, at den har været lös. – Jeg refererer til mine tidligere mange klager – og vil udtale, at det nu vel endelig maa være paa tide, at dette bæst af en hund gjöres uskadelig, enten aflives eller fjernes. – Det er tydeligvis Herr Gunneruds mening, blot for kortere tid efter hvert «Bid» at holde den { … }bunden. – Saa skal vi nu vente til næste blir bidt og da kanske livsfarlig. – Det er virkelig en stor plage i aarrækker at skulle udsættes for denne hund og forhindres fra at benytte sin eneste ad- komst til sit hjem. Man b{ … }etaler jo sin skat. – Jeg ber derfor Politiet alvorligt at ta sig af sagen. –»
Munchmuseet, MM N 3753.    Brevutkast. Datert 27.4.1918 . «Vaaren 1917 overtog {k}\h/r. K. Braarud, Herslebs gt. 7. at skaffe mig 10 favne ved, at levere saasnart den kunde fragtes av jern{v}\b/anen, idet han opgav at veden, som han eiede, var framkjørt til og henlaa ved en utenbys jernbanestation.»