Diderik Eugene Finne

(1879-1976)
Norsk marinekaptein. Nabo av Munch på Ekely. Nevnes i forbindelse med Gunneruds hund. Omtales som “Kaptein Finne”.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Diderik Eugene Finne

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 370.    Brevutkast. Ikke datert.
«Hr Konsulent D.E. Finne»

Diderik Eugene Finne er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Af de der bor her eller boet her foruten mig og Gunnerud – Det er { … }beboerne af afdøde Dahls villa Kaptein Finnes villa og Sudmans Villa –»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3v
«talte jeg og afdøde Kaptein Finne om den yderst brysomme Gunnerud-hund der ikke lod os gå i fred –»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3v
« På samme tid – (jeg ved ikke om det var Kaptein Finne) blev det mig sagt at Fru Kaptein Finne var blevet forulæmpet af den idet den { … }svære { … }køter var hoppet på skuldrene af {den}hende    Jeg husker at dengang blev det mig fortalt betegn{ … }et {Finne}Gunnerud Finne som Kujon – da han bekl{g}aget sig herover»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3v
« På samme tid – (jeg ved ikke om det var Kaptein Finne) blev det mig sagt at Fru Kaptein Finne var blevet forulæmpet af den idet den { … }svære { … }køter var hoppet på skuldrene af {den}hende    Jeg husker at dengang blev det mig fortalt betegn{ … }et {Finne}Gunnerud Finne som Kujon – da han bekl{g}aget sig herover»
Munchmuseet, MM N 370.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Gunnerud, D. E. Finne. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hr Konsulent D.E. Finne»
Munchmuseet, MM N 395.   Brev fra Edvard Munch til Christian Axel Dahl. Datert 9.1918. Se bl. 1r
«Av alle disse ca 20 mennesker er det jo blot Deres famili- e ingeniør Finnes famil{e}ie og Sedmanns hvem det angaar, selvfølgelig kan det ikke interesere folk fra Montebello eller andre hvis vei lig- ger lan{ … }gt fra Herr Gunnerus hus hvordan hunden er. De fleste har ik- ke seet den.»
Munchmuseet, MM N 396.   Brev fra Edvard Munch til Vækerø politi. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal herved meddele Politiet, at Sekretær Gunneruds meget ofte anmeldte hund atter slippes lös. – Jeg har mödt den gjentagne gange, likesom den truende har löpet mot mig utenfor Gunreruds gjær- de. – Herr kaptein Finne kan ogsaa bevidne, at den har været lös. – Jeg refererer til mine tidligere mange klager – og vil udtale, at det nu vel endelig maa være paa tide, at dette bæst af en hund gjöres uskadelig, enten aflives eller fjernes. – Det er tydeligvis Herr Gunneruds mening, blot for kortere tid efter hvert «Bid» at holde den { … }bunden. – Saa skal vi nu vente til næste blir bidt og da kanske livsfarlig. – Det er virkelig en stor plage i aarrækker at skulle udsættes for denne hund og forhindres fra at benytte sin eneste ad- komst til sit hjem. Man b{ … }etaler jo sin skat. – Jeg ber derfor Politiet alvorligt at ta sig af sagen. –»
Munchmuseet, MM N 396.   Brev fra Edvard Munch til Vækerø politi. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal oplyse om, at efterat ovenstaaende er skrevet har herr Sudmann, Hofsveien, meddelt mig at hunden i eierens paasyn har overfaldt herr kaptein Finne udenfor gjærdet, saa det var med möie, han fik den sparket fra sig. – HerrGunnerud har da erkjendt at hunden var farlig – men han lar den fremdeles gaa lös om formiddagen.»
Munchmuseet, MM N 1975.   Brevutkast fra Edvard Munch til Poulsson. Datert 1927–1933. Se bl. 1v
«Den unge fazist Hancke der vel { … }har høi rang i hæren har jeg bedet faren ta sig af – Han var med idag – De havde lavet en tr hyssingledning over til Finnes have så de kunde uanfægtet ringe efter lyst»