Hotel Terminus

Hotell. København, Danmark

Hotel Terminus er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 2516.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albrecht Schmidt. Ikke datert. Se s. 1
«Kommer { … }Hotel Terminus den 2den Januar»