Hotel Hamburger Hof

Hotell. Köln, Tyskland (Hofergasse 2).

Hotel Hamburger Hof er omtalt følgende steder

Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 752).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 23.5.1912 . Se s. 1
«»