Hotel Royal

Hotell. Oslo, Norge (Jernbanetorget 7/9).

Les mer

Hotel Royal er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882 . Se s. 8
«

Søndag den 14de.    I går aftes afhold- tes julelaget. Vi samledes om- kring kl. 8 i hotel Royal, hvor vi havde leiet os tre værelser – et spiseværelse og to mindre, hvori vi spredte os før vi gik til bords. Stemningen var i begyn- delsen noget fortrykt men des mere livlig blev den under og efter måltidet, da spiritusen

»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 265 (PN 249).   Brev fra Edvard Munch til Fred. Olsen. Datert 26.4.1901 . Se s. 2
«Du er ikke så bra Du kan komme ned og drikke et Glas Vin her på Royal»