Palazzo Widmann

Bygning. Venezia, Italia

Palazzo Widmann er omtalt følgende steder

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 741).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 3.6.1926 . Se s. 2
« »