Aftonbladet

Avis. Stockholm, Sverige

Les mer

Aftonbladet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4513.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Idag faaer man høre, hvem der er, som har skrevet til Sverige disse kjedelige, landsforræderiske Udtalelser, som er kommet frem i Aftonbladet, og som naturligvis har gjort megen Skade – Overlærer Winther, gift med en svensk Kvinde. – Stakkels Mand, der har ladet sig bruge til saadant. – Ja, Du har vel nu læst det selv. – – – Stemmingen her er mest for at faa den danske Prins, – Turist livet blev vel svert florerende, men saa blev der vel megen Stads og Kjedeligheder dermed ved at faa en engelsk Prinsesse; – men kanskje det var best for Freden; – Nansen har naturligvis været i Kjøbenhavn i diplomatisk Ærinde.»
Munchmuseet, MM N 2422.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albert Kollmann, Johnny Roosval. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har modtaget Deres elskværdige Brev og Deres artikel i Aftonbladet – og takker Dem hjertelig for begge Dele – Deres varme Artikel i Anledning mine Billeder i Kunstforeningen i Kristiania glædede mig meget – men»