Østbanestasjonen

Bygning. Oslo, Norge

Les mer

Østbanestasjonen er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4544.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Reisen fra Kristiania til Kongsvinger var svert morsom. – Først paa Chr Station blev vi leie over at høre ved Bifeen at en ung Herre havde»
Munchmuseet, MM K 4863.   Brev fra Inger Munch.
«Det hadde vært hyggeligt om vi hadde kjendt mere til mamas familie. Tante sat en dag sammen med Jørgen Sørensen nede paa østbanestationen, de hadde ingen anelse om noet slæktskap. Sørensen talte da med begeist- ring om dit stjernebilde, og tante sa da hun kom hjem, at hans øine lyste som stjerner. Det var altfor stas med Munchfamilien. Andreas brukte mange aar av sit ungdomsliv til forgjæves at søke ahner i de adelige rækker, saa var vi kun Rasmussen. Andreas foraktet saa den ringe oprindelse til mamas familie, han gjorde aldrig noe for at opspore dem og skrive slæktsregister over dem. Det var heller ikke noen ringe oprindelse; gaardbruker i vore dage er da ikke ringaktet. Ossa har familien»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935 . Se bl. 177v
«Østbanen stod jeg en dag – Der kom Michelsen Løvland og»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 221).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert [??].09.1926 . Se s. 4
«Forhåbentlig kan vi få en lun pasiar i hjørnet på Østbanen en annen gang»