C. P. A. Koch

Skip. Dampskip bygd av Lobnitz & Co, Renfrew i 1893 for Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS) i København. Det gikk fra 1898 i rute fra Stettin via København til Kristiania. Skipet var oppkalt etter DFDS' grunnlegger, den danske rederidirektøren, Cornelius Peter August Koch (1816–1892).. Danmark

C. P. A. Koch er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 2841.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 27.11.1906 . Se bl. 2v
«Sørg for at Sagerne blir sendt med forsikret Fra{k}gt (ikke som Ilgods) med Dampskib (Kanske med Melchior eller P.A. Kock) Sagerne må da kun{ … }ne være i Berlin på 8 { … }Dage –»