J. Olsens Enke

Forretning. Gartneri og frøhandel. Oslo, Norge (Storgata).

Les mer

Brev fra J. Olsens Enke til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5285.   Brev. Datert 25.01.1928 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5488.   Brev. Datert 15.03.1918 . «Regning» 

J. Olsens Enke er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 1104.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 8.4.1902 . Se bl. 1r
«  Jeg vilde gjerne have nedsendt til mit  O’ Egenæs  i Aasgaardstrand 2 Dværgæbletræer og 1 Plommetræ – til Han vil plante disse i mine Have – De bør kjøbes hos Enkefru Olsen (jeg tror etsteds i Torvgaden eller Møllergaden men Du kan jo forhøre Dig herom ) Du må da spørge om det er ikke er forsent at plante – Jeg har været så optat da jeg»
Munchmuseet, MM N 1764.   Brevutkast fra Edvard Munch til Erik Krafft. Datert 20.12.1942 . Se bl. 1v
«Regninger betales til: Ideal Olsens Enke og flere»