Oslo kommune

Offentlig etat. Oslo, Norge

Oslo kommune er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1173.   Brev fra Jens Thiis.
«Jeg er overbevist om at dette mitt forslag er det beste til løsning både av grundelsen av et Munchmuseum og Nasjonalgalleriets utvidelse. Vinden blåser gunstig, både i Kommune og Regjering, kanskje også i Stor- tinget, det følte jeg idag. Man begynner å forstå, hvad vi har for en skatt i norsk malerkunst og hvilken representant den har i Edvard Munch. Bedre sent end aldri!»
Munchmuseet, MM T 2850.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942 . Se bl. 184v
«Skulde hente beskjed i Oslo Arbeidskontor hvor han kom d{ … }er er aabent kl. 9 { … }Derfra kunde han tat trikken forat få sit kort i Akers Arbeidskontor»
Statsarkivet i Oslo, Bomapper, Avd. III - Aker, nr. 4 (PN 1253).   Varia av Edvard Munch. Datert 18.4.1940 . Se s. 1
«Oslo kommune får mine efter- latte kunstværker, tegninger, tresnitt, litografier, raderinger samt treplater til tresnitt, litografiske stener, samt graverte kobberplater.»
Statsarkivet i Oslo, Bomapper, Avd. III - Aker, nr. 4 (PN 1253).   Varia av Edvard Munch. Datert 18.4.1940 . Se s. 1
«Utkast til mine literære arbeider tilfaller Oslo kommune, som efter sakkyndiges skjønn»