Crédit Lyonnais

Bank. Frankrike

Les mer

Crédit Lyonnais er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4189.   Brev fra Société des Artistes Indépendants.
«Je me suis présenté au Crédit Lyonnais à Paris vous pourrez vous présenter á la Lübecker Privatbank a Lübeck correspondant du Crédit Lyonnais de Paris là on vous paréra ce chèque sans difficultés mais on vous demandera probablement un jour ou deux de délai pour que l’on puisse prendre avis à Paris ou les ordres sont donnés pour que ces 500 f. soient payés sans difficultés.»
Munchmuseet, MM N 759.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.1.1891 . Se bl. 1r
«Hvis penge ikke skulde være underveis til mig må en af eder såsnart dette an- kommer være så snil at gå g ned til en bankier f.ex. Dybwad og deponere hos ham ‹en› 50 kr og bede ham telegrafere til K{ … }onsulen Suede-Norvége hersteds eller også en bank f.ex. bank Lyonnais, at en af disse udbetaler mig denne sum – og må sam- tidig telegrafere til mig hvor jeg har at h{ … }æve pengene – Jeg Dette vil Dybwad vil råde dere – Kanske en konsul er bedre. – Jeg tænker penger kommer fra Dere en snart men jeg skriver dette i alle tilfælde – Alt er vel forresten – men eier næsten ingen penger. (Telegrammet til Konsulat Suede-Norvege hersteds på fransk) da Forat hæve mine { … }assurancepenger for mine billeder må d{ … }u kanske have fuldmagt af mig – { … }herved min fuldmagt. Her har været deilige sommerdage nu noget koldere –»
Munchmuseet, MM N 766.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.1891 . Se bl. 1r
«Jeg har allerede før skrevet at min adresse er opgivet i bank Lyonais.»