Det svensk-norske konsulat i Nice

Konsulat. Nice, Frankrike

Det svensk-norske konsulat i Nice er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 759.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.1.1891 . Se bl. 1r
«Hvis penge ikke skulde være underveis til mig må en af eder såsnart dette an- kommer være så snil at gå g ned til en bankier f.ex. Dybwad og deponere hos ham ‹en› 50 kr og bede ham telegrafere til K{ … }onsulen Suede-Norvége hersteds eller også en bank f.ex. bank Lyonnais, at en af disse udbetaler mig denne sum – og må sam- tidig telegrafere til mig hvor jeg har at h{ … }æve pengene – Jeg Dette vil Dybwad vil råde dere – Kanske en konsul er bedre. – Jeg tænker penger kommer fra Dere en snart men jeg skriver dette i alle tilfælde – Alt er vel forresten – men eier næsten ingen penger. (Telegrammet til Konsulat Suede-Norvege hersteds på fransk) da Forat hæve mine { … }assurancepenger for mine billeder må d{ … }u kanske have fuldmagt af mig – { … }herved min fuldmagt. Her har været deilige sommerdage nu noget koldere –»
Munchmuseet, MM N 759.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.1.1891 . Se bl. 1r
«Hvis penge ikke skulde være underveis til mig må en af eder såsnart dette an- kommer være så snil at gå g ned til en bankier f.ex. Dybwad og deponere hos ham ‹en› 50 kr og bede ham telegrafere til K{ … }onsulen Suede-Norvége hersteds eller også en bank f.ex. bank Lyonnais, at en af disse udbetaler mig denne sum – og må sam- tidig telegrafere til mig hvor jeg har at h{ … }æve pengene – Jeg Dette vil Dybwad vil råde dere – Kanske en konsul er bedre. – Jeg tænker penger kommer fra Dere en snart men jeg skriver dette i alle tilfælde – Alt er vel forresten – men eier næsten ingen penger. (Telegrammet til Konsulat Suede-Norvege hersteds på fransk) da Forat hæve mine { … }assurancepenger for mine billeder må d{ … }u kanske have fuldmagt af mig – { … }herved min fuldmagt. Her har været deilige sommerdage nu noget koldere –»