Fliegende Blätter

Avis. Illustrert ukeavis. München, Tyskland

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

  • wikipedia.de (http://de.wikipedia.org/wiki/Fliegende_Bl%C3%A4tter)

Fliegende Blätter er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 808.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.2.1895 . Se s. 2
«Jeg har er oftere sammen Maleren Gallén fra Finland; og Schlittgen – tegneren i Fliegende Blätter – er nu igjen kommen til Berlin fra München – vi {er}træffes på vort gamle lokale Ferkel»
Munchmuseet, MM N 3679.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 16.3.1893 . Se s. 3
«plei{ … }er at træffes i – { … }Det er den bekjendte tegner i «Fliegende Blätter»»