Herman Bang

(1857–1912)
Dansk forfatter. Bangs roman “Haabløse Slægter” ble rundt årsskiftet 1880–81 beslaglagt av politiet som usedelig.

Les mer

Herman Bang er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 415.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3v
«Ibsen vinduet – portrættet – – { … }Lugne PoeNathansen og frue Herman BangIbsen holdende mig i knappen – Han var i det rette hjørne – det var en liten djævel i øinene – Jeg holder på med noe nyt sa han – Ja der blir noe djævelskab med i dette osså. Ja det må nu til – Ja, ja – man skjønner det vel ikke – De skjønner ennu ikke Per Gynt – – Jeg mente her – den hele nation»