Brandt

Brandt Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Brandt er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 28.   Brev fra Andreas Aubert. Datert 02.03.1902. Se s. 2
«Brandt har faat ordre til at sende «Skrik».»
Munchmuseet, MM N 743.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1889. Se s. 4
«Bed Andreas gå indom Brandt i Skulpturmuseet og s{ … }pørge hvordan det er med det billede jeg havde i Paris. Det er det billede som Fritz Thaulow eier – han har ‹vist› muligvis hentet det. Men for sikkerheds skyld var det bedst at forhøre sig – da det kunde ligge på toldboden og det vilde da blive dyrt at få koste meget     at få det ud.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 182).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 1901–1902. Se s. 1
«Vil De gjøre mig den Tjeneste at sende Schous Papir til Advokat Fyhn  …  i Folkebanken – og samtidig få Brandt til at sende Billedet «Skrig» ned i Folkebanken? – Da dette er en Sag der skaffer { … }Fyhn en del Bryderi vilde jeg bede Dem om at sende nogle Ord med – Eller om»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 185).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 20.12.1901. Se bl. 5v
«– Tilslut – hvis det så ud viser sig at jeg sikkert kan påregne assu- rancesummen udbetalt om ganske kort Tid behøves jo ikke dette med Folkebanken, men hvis det skulde drage ud 14 Dage a 3 Uger – { … }er det nødvendigt – Brandt vil besørge Billedet nedbragt –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 187).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 18.3.1902. Se s. 1
«Da De er «indviklet» i Sagen må jeg be Dem om at telefonere til Brandt at «Skrig» overlades Aas’s Transportkompagni.»