Møller

Møller Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk prest. For øvrig uidentifisert.

Møller er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 5056.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 11.01.1891. Se s. 3
«I Vinter har vi havt det rigtig koldt ude – Bundefjorden ligger med tyk Is hele Veien indover – man spadserer over til Næsodlandet – men Sne er der lidet af, især i Byen, hvor man kjører med Vogn – Jeg kan ikke hilse fra andre Bekjendte end Maleren Møller – alle Folk er reist.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 782 (PN 762).   Brev fra Edvard Munch til Barbra Ring. Datert 1927. Se s. 1
«Her { … }sender jeg Dem billede De skriver om – Det var nok lettere for mig at male dans end selv udføre den – Det er efter et litet billede der senere kom i Ibsenoversætteren Elias’s Eie – Det var hos den hyggelige præsten Møller – Damen til venstre tror jeg er frk. Weideman (Fru Heyerdahl)»