Tuch

Tuch Fødsels- og dødsår ukjent
Ukjent nasjonalitet. For øvrig uidentifisert.

Tuch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 100.   Brev fra Edvard Diriks. Datert 25.07.1903. Se s. 2
«Hvad der imidlertid er dig mindre behageligt, tænker jeg, er at leien nu er forfalden (siden den 15de) og Tuch siger mig at værten spørger»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 767).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 1903. Se s. 4
«Er Hettner og Tuch i Paris?»