Morten Dammen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Morten Dammen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 2704.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1903–1908. Se s. 11
«Der nede ved Stranden bøiet Morten Dammen – Pukkelrygget såes han altid {v}dernede mellem Stene – ordnende sine Garn – han så ud som en stor brun Sten –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 30r
«Om Middagen fra hentet man Posten – Man ventede altid en halvtime foran det lille hvidmalede Posthus med Kastanjetræet over Indgangen – Der hilstes alle – Byens Gjæster – der så det { … }farverigt og glansfuldt ud i det med de lysende – Badegjæsternes strålende Farver – – Der hilstes på Doctoren og Frue – Kvinder og Damer og Herrer – – Der fik man vide nyt – Har De hørt det – Morten Dammen er død – Gamle { … }pukkelryggede Fiskeren – der så ud som en brun Sten –    Hva døde han af»