Rubens

Peter Paul Rubens (1577–1640)
Nederlandsk maler.

Les mer

Rubens er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1572.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 09.12.1912. Se s. 2
«teret i Haarlem, saa kender man ham ikke rigtigt, for der er han pragtfuld! Der tænkte jeg paa, hvad det maatte betyde for en Kunstner at se sig sam- let fra Aar til Aar; eller som paa Slottet i Haag, hvor Fredskon- ferencen har holdt sine aarlige Møder, der er en Kuppelsal, som Rubens har dekoreret med 8 store pragtfulde, festlige Billeder. Men der er jo ikke noget i Vejen for, at det kan være en Rubens og Frans Hals baade den Gang og nu, baade mod Syd og oppe mellem Norges Fjælde.»
Munchmuseet, MM K 1573.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 14.11.1915. Se s. 4
«Foran Stormen prøver man at tænke de Tanker, som Vejens Skikkelser maa tænke ved Synet af de oplyste Vinduer; men først og sidst fæster man Blikket ved »Akt«, et Navn lister sig uvilkaarligt frem i ens Tanke, det er, som talte Rubens selv sit dejlige Sprog til os, denne Gang i Form af Sorg og skam- fuld Smerte – – saa gaar man, uden at ville se mere, opfyldt af stor Taknemlighed mod den, der Gang paa Gang lukker nye Porte op i Kunstens Verden, og viser os andre de Skønheder, den ejer!»
Munchmuseet, MM T 2704.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1903–1908. Se s. 43
«– Det mindet mig om et Billede af Rubens jeg havde seet engang i München –»