Knud Kjerulf

Knud Peder Kjerulf (1858-1909)
Norsk kaptein. Omtalt i Album «Kystens Mænd» : Billeder og Biografier fra Bladet «Kysten»

Les mer

Knud Kjerulf er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 2816.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 25.11.1904. Se s. 2
«Her går alt i den skjønneste Ro; den sidste Strid {havde jeg}med Nordmænd havde jeg { … }med den elskværdige men meget Norske Kaptein Kjerulf Natten under den ‹fygende› Orkan – Herom»