Gustav 2 Adolf

(1594–1632)
Svensk konge. Ledet Sverige inn i stormaktstiden.

Les mer

Gustav 2 Adolf er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 2870.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.4.1909. Se s. 4
«den svære Hær der ligge her indkvarteret og som efter Felttoget i Tydskland hviler ud – udrustes pånyt o.s.v – dertil kommer et lidet Elitekorps der er i Bremen – det kaldes de udødelige og minder om Gustav Adolfs uovervindel‹ige› Hær – Det kan blive omtrent 1{3}50 nye friske Kompagnier hvoraf en 30 ikke tidligere { … }har vist sig i Kristiania»
Munchmuseet, MM T 2707.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se s. 3
«Gustav Adolf»