Vaage (frøken)

Vaage (frøken) Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Vaage (frøken) er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 1616.   Brev fra Edvard Munch til Laura Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Frøken Vaage har ikke længer dette Pe{ … }nsionat – Jeg har funnet et annet Sted som jeg haaber vil kunne passe –»