Gustaf af Geijerstam

(1858–1909)
Svensk forfatter og litteraturkritiker.

Les mer

Gustaf af Geijerstam er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 727.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 1894. Se s. 1
« Jeg opholder mi{ … }g som Du ser for Tiden i Stockholm – og reiser antagelig i denne Uge til Berlin – vi vil da være temmelig mange mil fra hinanden. Udstillingen jeg har her er jeg vel fornøiet med – det er det bedste Lokale i Stockholm – en svær stor Sal. Jeg har solgt et Billede og Ud der er mange Mennesker. Svenskerne er rigtig hyggelige når jeg ikke kommer ind på Politik – Her har jeg været sammen med Grev Snoilsky, bekjendt svensk Lyriker (Modellen til Rosmersholms Rosmer) – Geierstam med fler – Ligeledes Grev Prozor – den bekjendte»