Gissur Belsheim

(1864–1882)
Norsk. Barndomsvenn av Edvard Munch.

Gissur Belsheim er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 6v
«sammen efter en Anvisning i Aftenposten. Vi kan høre paa lang Afstand nok- saa tydelig. Jeg har tænkt paa at lede den over et til BGisur Belsheim ligeover for Olaf Ryes Plads.»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 10v
«

Søndag den 28de Idag gjorde Jeg, Andreas og Gisur Belsheim en Fodtur til Frognersæteren. Vi gik op paa Stiladse{n}t «Udsikten» hvor vi, skjønt { … }Veiret {Veiret}var noe ikke var rigtig klart, kunde se en liden Stribe af Mjøsen,

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 11r
«

Onsdag den 31de. Idag gik, jeg, An- dreas og Belsheim til Boksavan- det. Vi so … vd stod op Kl. 4, ogik hjemmefra Kl. 6 over Kl. 6, blev der hele Dagen og kom Hjem Kl. 10

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 11r
«

Lørdag den 3die { … }gik jeg, Andreas og Gisur op til Skjertsøelven, hvor vi bade{t}de os. Senere saa jeg og Andreas paa Ruinerne af deMaridalens gamle Kier Kirke; den skal være omtrent 600 Aar. Veiret har nu i længere

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 20v
«

Søndag den Første. I Formiddag Kl. 12 besøgte jeg Giss Kommentarur Belsheim; {h … }Jeg fik laant to Bøger: «Norsk og Dansk Literaturhistorie» af Eriksen og «Svensk Læsebog». af  …  I Aften læste vi ud «Lucy Har- dinge» af Cooper, en meget morsom og pen Bog, – spillede Gnav om Paranødder, Figener og Pebernødder. Aviserne melde fra alle Kanter om de{n}tte {a}Aars gode Høst – mange Steder er det næsten Kronaar.

»