Mathias Gjermundsen

1847. Dødsår ukjent
Norsk. Munchs nabo i Åsgårdstrand.

Les mer

Brev fra Mathias Gjermundsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 178.   Brev. Datert 28.08.1912. 
« Hr. Edv. Munch Hvidsten» 

Mathias Gjermundsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4413.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892. Se s. 3
«Inger har været hos Gartneren Olsen og skrevet til Gjermund sen om Stiklingerne. – Laura beder at hilse, hun er ved det samme, holder paa med Vævarbeide. – Alt ved det samme her. Inger hilser»
Munchmuseet, MM K 4444.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.07.1906. Se s. 4
«Mange Hilsener har vi til Dig fra gamle Kjendte; det stod saa godt til med Præsenterne til Smaapigerne, de vare saa overraske de og taknemmelige, – Forældrede og. Hendriksen er reist til Amerika, han havde det saa vanskeligt her for Ud- komme, Konen bad at vi skulle for- tælle Dig dette, hun var saa taknemmelig for at Du erindrede Datteren. – Gjermundsens Datter bad ogsaa at hilse Dig og takke Dig, – hun har mistet sin Moder. – De 5 Bugges smaapigerne vare saa lykkelige –»
Munchmuseet, MM K 4494.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.06.1902. Se s. 1
«Vi fandt det noksaa ri- meligt, at Du \skyndet Dig/drag afsted til Aasgaardstrand, Du havde vel med Dig mange Ting, som skulle indstal- leres, og Du længedes vel ogsaa efter at komme i Ro. – Nu er det vel vak- kert med Blomstring af Frugttræerne; – Gjermundsen (din Nabo) har plantet Frugttrær,»