Aagot Grimsgaard

Aagot Holst Grimsgaard (1875–1913)
Norsk. Gift med Wilhelm le Fèvre Grimsgaard.

Relaterte personer

Aagot Grimsgaard er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4447.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1906. Se s. 2
«billigt med Grønsager fra Haven, Fisk og Bær. Inger er bleven saa {ty} i godt Hold, kommet sig rigtig– Og saa nu alle de Penge Du har sendt, det maa jeg igjen takke for; jeg var bare bange for, Du har taget for stærkt i; – Du har jo mange Udtællin- ger. –        Skulde det være noget, Du vilde have udrettet, saa skriv bare til os. – Lad kun det øvrige staa, det staar saa godt hos Dig. – – Dine Venner her og der er mange som spørger efter Dig og hilser Dig, – Fru Grimsgaard takket saa meget for din Hilsen og bad at vi endelig maatte huske paa naar vi skrev at hilse Dig, – hun synes det var saa godt, at høre at Du kommer Dig saa godt dernede. –»
Munchmuseet, MM N 917.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se bl. 1r
«Du må hilse Fru Grimsgaard der er en udmærket og ælskv{ … }ærdig Dame –»