Peder Christian Hansen

(1866-1946)
Norsk byggmester. Husvert for Karen og Inger i Villa Solstad, Nordstrand.

Les mer

Peder Christian Hansen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4599.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1915. Se s. 2
«været ude om Dagen noget, og tænker snart at besøge Laura. – I disse urolige Tider, med sine truende Farer af Streik og Opløp, har det været en saadan Tryghed at vite hende under Beskyttelse deroppe paa Pleiehjemmet af Søster Cecilie. – – Heldigvis blier der ingen Generalstreik. – Vor Vært, Bygmester Hansen har maattet stanse Arbeidet, da Bygge-streiken hol- der sig udover. –»