Lemich Wiehe

Født 1863. Dødsår ukjent.
Norsk landhandler. Husvert for Karen og Inger i Kirsebærhaven, Nordstrand.

Les mer