Lemich Wiehe

Født 1863. Dødsår ukjent.
Norsk landhandler. Husvert for Karen og Inger i Kirsebærhaven, Nordstrand.

Les mer

Lemich Wiehe er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4393.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.01.1891. Se s. 1
«– Idag banket der paa Døren, jeg lukket op for en ung Dame, der begjærede «3 Kopper Kaffe» – jeg stod forbauset, tænkte strax paa Guttedragter – medens hun vedblev at gjøre sig rigtig forstaaelig «3 » Kopper Kaffe – saa husked jeg, at jeg havde seet et Avertisement paa Wiehs Gjærde fra Sæterstrandens Landhandleri – og kunde saa forklare hende Feiltagelsen, – hun bad da saa meget om Undskyld- ning. –»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 1
«Sæterdalens Landhandleri brænder, Du kan tænke Dig, det er et storartet Syn, – Nordstrand er jo paa denne Tid som vakkrest, med deilig hvid Snee paa Træerne – saa Terasserne taer sig saa nydelig ud i dens prægtige Belysning, – Bygninger ne ere totalt nedbrændte, – intet Menneskeliv – men det gjaldt ogsaa i en Fart at faa ræddet sig; – jeg har været derborte og seet paa, – Brændsprøite er kommet fra Byen, men for- sent, de sprøiter nu paa Gaarden ligeoverfor. – Kom Wies i Brand var der Fare for os; – Inger er borte og seer»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 1
«Sæterdalens Landhandleri brænder, Du kan tænke Dig, det er et storartet Syn, – Nordstrand er jo paa denne Tid som vakkrest, med deilig hvid Snee paa Træerne – saa Terasserne taer sig saa nydelig ud i dens prægtige Belysning, – Bygninger ne ere totalt nedbrændte, – intet Menneskeliv – men det gjaldt ogsaa i en Fart at faa ræddet sig; – jeg har været derborte og seet paa, – Brændsprøite er kommet fra Byen, men for- sent, de sprøiter nu paa Gaardene ligeoverfor. – Kom Wies i Brand var der Fare for os; – Inger er borte og seer»