Thorolf Sommerfeldt

(1849–1909)
Norsk tollbetjent. Far til Thormod og Dagny Sommerfeldt som begge var Ingers elever.

Les mer

Thorolf Sommerfeldt er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 5109.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.05.1894. Se s. 3
«–Vi fik Morgenbladet fra Som- merfelt, hvis Børn Inger \spiller/ med, og Moestue tænkte ogsaa paa os,– forresten har vi faaet høre om det Værk, som skal ugives \før/; det blir vel oversat,– vi vil jo gjerne faa læse det. –»