Emil Moestue

Emil Theodor Moestue (1852-1897)
Dansk-norsk kjøpmann. Nabo på Nordstrand. Sønnene var elever hos Inger.

Les mer

Emil Moestue er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4410.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1892. Se s. 4
«Du spørger efter Ingers Elever? hun har 15 og tager ind 40 Kr omtrent om Maaneden. Igaar var hun i Middag hos Moestue, hvor der blev var deilig Traktement, mange Frem mede. – Det er noksaa godt hun kom mer bort imellem. – Jeg troer hun har havt Influenca i Begyndelsen af Julen, – nu er hun ganske frisk igjen. –»
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 3
«Inger og jeg blev budne til Moestue forleden, de ere meget gjæstfrie, vi»
Munchmuseet, MM K 4424.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1893. Se s. 3
«E Mostue er nu meget bedre, han har opholdt sig paa Holmenkollen, det var Linds sygdom foraarsaget ved Over- anstrængelse; – Fru M er igjen saa lykkelig. –»
Munchmuseet, MM K 5109.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.05.1894. Se s. 3
«–Vi fik Morgenbladet fra Som- merfelt, hvis Børn Inger \spiller/ med, og Moestue tænkte ogsaa paa os,– forresten har vi faaet høre om det Værk, som skal ugives \før/; det blir vel oversat,– vi vil jo gjerne faa læse det. –»