Carl Heinrich Hudtwalcker

(1912–1991)
Norsk. Sønn av Heinrich Carl Hudtwalcker.

Relaterte personer

Les mer

Carl Heinrich Hudtwalcker er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 185.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 56v
«Hudtwalcker»