Honoratus Halling

(1819-1886)
Norsk prest, forfatter og pioner i arbeiderbevegelsen.

Les mer

Honoratus Halling er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4393.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.01.1891. Se s. 2
«ikke saa greit – Jeg er nu bare lei for at jeg ikke med det samme sendte Dig mere. – Nu kommer vel Assurancen med det første forhaabentlig. – Du skriver vel snart – og siger os hvorledes Du ellers har det, – – det var altsaa for felt i Paris, siden Du ikke oppebiede Pengene. –      Inger har faaet 3 Elever til, – nu har hun altsaa fire og er rent lykkelig derfor, – Præsten Hallugs \lille/ Datter og to i Lian (Sommerfelts) – Det er jo snart godt det. – Fra Laura hører vi intet, – 212de Decemb sendte vi en Pakke, har ikke sagt hun har faaet den – hun er da saa rar – nu skulle vi høre efter Resten af Cecilie Schoees Legat for hende, men det kommer ikke nogen Bemynd digelse. – Vi ere friske Alle. – Idag fik jeg et langt Brev fra Follestads, de har det saa godt 3 Kjør 60 Høns. – Anton er en svert betroet Mand i Staten – Gamlen skriver og x»