Georg Ek

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk tannlege.

Georg Ek er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 3711.   Notat av Edvard Munch. Datert 12.1943. Se s. 1
«Georg Ek 10-1-24»