Julie Olava Wiehe

Julie Olava Mohn Wiehe Født 1863. Dødsår ukjent.
Norsk. Gift med Lemich Wiehe. Husvertinne for Karen og Inger i Kirsebærhaven, Nordstrand.

Les mer