Betzy Nilsen

Født 1873. Dødsår ukjent
Norsk modell for “Det syke barn” og “ Vår”. Traff Munch tilfeldig på gaten i 1935, besøkte ham på Ekely, og fikk senere tilsendt pengegaver fra Munch.

Brev fra Betzy Nilsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 744.   Brev. Datert 06.02.[1???].  
Munchmuseet, MM K 5317.   Brev. Datert 20.12.1940.  

Betzy Nilsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 5137.   Brev fra Inger Munch. Datert 30.05.1927. Se s. 2
«Det skulde være morsomt om Betzy med den hvide rotte blir at se paa utstillingen. Hvis du ikke husker historien om rotten og gamle presten Thrap, som foregik hjemme hos os paa papas kontor, skal jeg fortælle dig det naar du kommer til os.»
Munchmuseet, MM N 1162.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 3.1.1934. Se bl. 1r
«Jeg spurte Dig om modellen Betzys adresse – Jeg vilde så gjerne sendt hende penger»
Munchmuseet, MM N 1228.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 4.1.1940. Se bl. 1r
«Jeg fik hilsen fra Betzie Nilsen «syg pike» Jeg har tidligere fåt brev men mistet det og da jeg sendte hende penger kom disse tilbage – Jeg sendte 200 kr – Det har været en flink kone med mange børn.»
Munchmuseet, MM T 2850.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942. Se
«Betzy Nielsen FruHalden»