Eli Ingebretsen

Eli Greve Ingebretsen (1896-1949)
Norsk kunsthistoriker. Tilknyttet Nasjonalgalleriet.

Tilknyttet

  Les mer

  Brev fra Eli Ingebretsen til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 1451.   Brev. Datert 23.11.1931. 
  «Desværre må jeg få lov å bry Dem med et spørsmål. Som De kanske vet er Nasjonalgalleriet begyndt utgivelsen av en serie småhefter med en kort tekst og mange billeder om de viktigste kunstverk i museet. Ett dobbelthefte om Edvard Munch I malerier II grafikk er planlagt å utkomme før jul. Det sidste – om grafikken – har jeg fått i opdrag å skrive. Heftene omfatter bare det som finnes i museets samling, og som De vet er her ingenting av Deres grafik fra de sidte 20 årene.» 

  Eli Ingebretsen er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 1164.   Brev fra Jens Thiis. Datert 16.02.1934. Se s. 1
  «Men vilde du betænke vor grafiske sam- ling med noen flere nyere trykk, som du vistnok har lovet frk. Ingebretsen, så vet du det vil være såre kjærkomment.»