Aldoph Tidemand

(1814–1876)
Norsk maler.

Aldoph Tidemand er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1311.   Brev fra Christianssands Kunstforening, Johs Norem. Datert 12.12.1940. Se s. 1
«Som stillingen er tar jeg derfor det dristige skridt at henvende mig til Dem for om mulig at træffe en avtale om kjøb av et billede til pris der er overkommelig for os og samtidig paa kredit. I øieblikket har vi 4000 krs gjæld som vi skylder paa A Tidemands «Nød», netop innkjøbt - Billedet er vel Ts ypperste studie og T. er jo en av vore egne, saa det fremstillet sig for os som nødvendig at slaa til nu da der var leilighed. Denne gjæld vil vi ha betalt i 1943. Jeg nævner dette for Dem, saa De er orientert i vore pengesager. Kunde De gi os et forslag, saa vilde jeg være Dem meget taknemlig, samtidig som jeg av evne skal an-»
Munchmuseet, MM N 228.   Notat av Edvard Munch. Datert 1901–1904. Se bl. 1r
«Med Gude og Tidemand uddøde den Norske Kunst»
Munchmuseet, MM N 3297.   Brev fra Edvard Munch til Søren Gustav Skamarken. Datert 22.12.1933. Se bl. 2r
«Tidemand og Gude meget jeg kunde ha lyst til at male»
Munchmuseet, MM N 3297.   Brev fra Edvard Munch til Søren Gustav Skamarken. Datert 22.12.1933. Se bl. 2r
«Nu ja ære være Tidemand og Gude – De gjorde jo aligevel meget om tiden ser annerledes – Vi ser nu gjennem andre farver linier og former –»
Munchmuseet, MM T 2915.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se bl. 14v
«Mange deilige {Billeder}Malerier var der, men intet gjorde saada saa meget Indtryk paa p mig, som det storartede Maleri af Tidemand – Brudefærden i Hardanger. ‹A› De høie Fjelde hævede sig mod den blaa Himmel, og den snebedækkede Justedalsbrækunde jeg se saaes glimrende i Solen paa Midten af Maleriet; tilvenstre og laa paa en Fjeldskrænt e{t}\n/lidt liden hyg{ … }\g/elig M Bondestue\,/ omgivet af Gran- og Birketræer. Men paa Fjorden, paa hvis»