Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 5 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1887, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 1417. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 08.10.1887
«Maleren Munk har efter min mening allerede for flere år siden gjort ting som tyder på stor begavelse, og om han i den senere tid har glemt formen over det koloristiske, så er det vist ikke på grund af hans be- gavelses ensidighed, – dertil har han gjort altfor fint følte teg- ninger. Kunde Finnes legat hjælpe ham til at komme uden- lands, ‹vilde› det tror jeg at det netop nu vilde være heldig for hans udvikling, ligesom pengene vanskelig kunde anvendes bedre end på ham.»
MM K 5825. Munchmuseet
Brev fra Karl Myrrold. Datert 13.02.1887
«Skatteseddel»
MM N 576. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1887
«Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høie departement»
MM N 731. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889
«Vel ankommen …  og føler mig ganske bra heroppe. Det er deilig luft dog endel vind. – Send op snarest malersagerne: de to rammer som jeg talte om samt mindst 2 tuber hvidt a 1 kr. og»
MM N 3665. Munchmuseet
Brevutkast til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 30.9.1887
«Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høie { … }departement om e{n}t stipen- dium af det Johan Finnes legat»