Munchmuseet, MM K 1695

MM K 1695, Munchmuseet. Datert 01.07.1896. Brev fra August Strindberg.