Munchmuseet, MM K 2490

MM K 2490, Munchmuseet. Datert [??].06.1897. Brev fra Otto Hettner.