Munchmuseet, MM K 3817

MM K 3817, Munchmuseet. Datert 29.06.1929. Brev fra Kestner-Gesellschaft/E.V..