Munchmuseet, MM K 4366

MM K 4366, Munchmuseet. Datert [??].[??].1886. Brev fra Karen Bjølstad.