Munchmuseet, MM K 4390

MM K 4390, Munchmuseet. Datert 27.12.1890. Brev fra Karen Bjølstad.