Munchmuseet, MM K 4481

MM K 4481, Munchmuseet. Datert [??].[??].1909. Brev fra Karen Bjølstad.