Jo Visdal

Jo (eg. John) Visdal (1861–1923)
Norsk billedhugger. Studerte under Julius Middelthun på Den kgl. Tegneskole fra 1883 hvor han traff Edvard Munch. Visdal utførte i 1886 en portrettbyste av Munch. Munch delte hybel en kort stund med Visdal og Hjerlow i Paris, november/desember 1891.

Les mer

Brev fra Jo Visdal til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1188.   Brev. Datert 14.01.1891. 
«Jeg fik dit Brev igaar Eftermid- dag. Jeg beklager meget at jeg selv ikke kunne sende dig 20 franc. Jeg søgte Dørenberger tre Gange igaar; men jeg traf ham ikke. Idag skal jeg forsøge igjen. Jeg har spurgt min Kamerater om de har Penger; men ingen af dem har. Jeg» 

Jo Visdal er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4481.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1909. Se s. 2
«seet dine Billeder samlet. Det maatte være af Interesse. – Jo vi tænkte nok meget paa Dig den Søndag, vi troede Directør Thiis havde kommet ud og seet paa Visdals Büste, den skulde sammenlignes med en Copi, han for nogle Aar siden havde tiltænkt Galleriet, men som ikke blev indkjøbt, – Haaber han nu ikke skuffes. – Thiis kom imidlertid ikke, – vi havde det saa pent med Blomster og i skjøn Orden.. Nu er Busten hentet. –»
Munchmuseet, MM K 5060.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 12.04.1894. Se s. 2
«blad udsprungne og et enkelt Morel- træ  …  er bedækket med Blomster. Træerne staar ellers nøgne, men med bristefærdige Knopper, Græsplænerne er grønne – Varmen i Skyggen ved Middagstid op til 16° C. – Karl Johan er deilig om Dagen – i Musiktiden myldrer det af lyse Dragter og broget farvede Parasoller – Sørensen kommer af og til svingende opover gaden – og naturligvis Torgersen og Jonsen. Visdal og Krag er stadig at se – Diriks ser jeg aldrig ude med sin Kone, og de har da alltid travelt for at komme hjem til gutten sin.»
Munchmuseet, MM N 469.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 4
«Der hilste en på ham han vendte om sig det var Visdal – Du går jo som en ånd der du ser ikke folk som går lige forbi dig. – Du blir  …  mere og mere lig en ånd.»
Munchmuseet, MM N 469.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 5
«Nei jeg har no at gjøre De fulgtes ad nedover gaden. DeBrandt Kommentar …  glante nedove{ … }r Gaden så langt han kunde uden at si noget – Nå hører du ikke – sat Visdal i    nu har jeg vist 20 gange sagt til digat du skal‹se› – spurgt dig hva du arbeider på – Det går ikke an dette du blir mere og mer lig en ånd der går snart over i luften –»
Munchmuseet, MM N 469.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 5
«Visdallo lo med og viste alle tænderne – det strålte formelig dette fede tilfredse ansigt – rød Si mig hvordan var det med den fruen –»
Munchmuseet, MM N 469.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 6
«Nå d{ … }ere kjørte {–}sammen – dere du kysset hende vel da Jeg Nei la{g}ngt fra så han – men så lidt{ … }så rartVisdahl som om han vilde si:»
Munchmuseet, MM N 469.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 7
«Jeg ba sa hurtig adiø til Visdal»
Munchmuseet, MM N 726.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 1892. Se bl. 1v
«– Du spørger efter polakkens artikkel – den står i «Freie Bühne» for Februar – den er vist at få hos Dybwad Jeg har sendt en kritik i «Frankfurter Zeitung» til tante. Vilde du gjøre mig den tjeneste at forhøre dig enten hos Visdal der sikrest er at se på træffe hos på Grand eller helst stads arkitekt Henrik Bull{–}( det nye theater) Akersgaden – om hvordan det forholder sig med mit lån i Hægdehaugens sparebank – jeg har skrevet i det vide og brede – uden at få svar. Penger har jeg tilsidst sendt banken (altså afdrag og renter) I Hægdehaugens sparebank kunde du osså få beskjed – Skriv meg til herom»
Munchmuseet, MM N 726.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 1892. Se bl. 1v
«Visdal og Bull er endossenter»
Munchmuseet, MM N 775.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1891. Se s. 2
«Sidder nu i et lidet modbydelig værelse i rue Condamine – her bor Visdal, HjerlowVen Det er formelig orkan inde i værelset af træk –»
Munchmuseet, MM N 1784.   Brevutkast fra Edvard Munch til Erik Lie. Datert 1891. Se bl. 2v
«Træffer Du Visdal sig ham han behøver ikke uleilige sig me{g}d at sende penger da jeg godt greier mig – Når brev kommer sender Du det altså hid  Hotel  …  Central Avenue de la gare Nice.»