Munchmuseet, MM K 4542

MM K 4542, Munchmuseet. Datert 25.04.1898. Brev fra Karen Bjølstad.