Munchmuseet, MM K 4774

MM K 4774, Munchmuseet. Datert [??].06.1913. Brev fra Karen Bjølstad.